Zacheusz – postać z Nowego Testamentu, zwierzchnik celników w Jerychu. Zacheusz występuje w Ewangelii św. Łukasza (Łk 19,1-10). Z powodu niskiego wzrostu, gdy przez Jerycho przechodził Jezus Chrystus, wspiął się na sykomorę, aby go zobaczyć. Jezus pozdrowił go i zapowiedział swoją wizytę w jego domu. Zacheusz oświadczył na to, że rozdaje połowę swojego majątku ubogim, a skrzywdzonych przez siebie wynagradza poczwórnie. Po tej deklaracji Jezus określił go jako prawdziwego syna Abrahama.

Nasza historia zaczęła się we wrześniu 2014 roku kiedy do parafii została zaproszona Szkoła Nowej Ewangelizacji Wspólnota Zacheusz z Cieszyna. Pewnej wrześniowej soboty do Baranowic przyjechało wówczas kilkudziesięciu ewangelizatorów głównie świeckich, którzy odwiedzając parafian w ich domach opowiadali o Jezusie i jego miłości do nas. Punktem kulminacyjnym tej soboty była msza święta z modlitwą o uzdrowienie oraz adoracja Najświętszego Sakramentu. Było to niezwykłe duchowe przeżycie. Na tym jednak się nie skończyło. Ewangelizacja zapoczątkowała w naszej parafii Szkołę Wiary. Spotykaliśmy się przez 8 tygodni na cyklach wykładów i konferencji, które pogłębiały naszą wiarę, uczyły czytania pisma świętego, modlitwy, a przede wszystkim relacji z Bogiem. Owocem Szkoły Wiary jest wspólnota Zacheusz, która od tamtej pory działa przy naszej parafii. Spotykamy się systematycznie w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca na wspólnej modlitwie, konferencjach o bardzo ciekawych i różnorodnych tematach, których celem jest pogłębienie relacji z Bogiem. Spotykamy się w salce katechetycznej przy Kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Żorach Baranowicach. Nie jesteśmy wspólnotą tylko parafialną. Duża część naszych członków jest z innych żorskich parafii, a nawet spoza Żor. Często gościmy u siebie ciekawe osoby, które opowiadają nam o swoich doświadczeniach i pogłębianiu wiary oraz w jaki sposób zmieniło to ich życie. Nasza wspólnota w 2015 roku zorganizowała kilkutygodniowy kurs Alfa, którego głównym celem, jest pomoc ludziom w nawiązaniu osobistej bliskiej przyjaźni z Jezusem Chrystusem. Dzięki temu kursowi nasza wspólnota wzbogaciła się o nowych członków. Kolejną ciekawą inicjatywą naszej Wspólnoty była zorganizowana w lutym 2017 roku, w okresie Wielkiego Postu Szkoła Uzdrowienia Wewnętrznego, która była cyklem 8 spotkań, w czasie których Bóg uzdrawiał nasze wnętrze poprzez głoszone Słowo Boże oraz modlitwę. Bardzo ważną częścią naszej działalności jest msza święta z modlitwą o uzdrowienie oraz czuwanie przy Najświętszym Sakramencie, które odbywają się cyklicznie w każdy pierwszy wtorek września, grudnia, marca i czerwca (raz na kwartał). Mamy wówczas okazję doznać Bożej Łaski uzdrowienia, jeżeli tylko z wiarą otworzymy się na Boże działanie. Pragniemy dzielić się z Tobą naszymi doświadczeniami i wspólnie pogłębiać naszą wiarę.

W naszej Wspólnocie funkcjonują następujące rodzaje spotkań formacyjnych:
  • cykliczne (co dwa tygodnie) spotkania otwarte
  • spotkania w małych grupach (przeważnie raz w miesiącu)
Formacja we Wspólnocie Zacheusz dzieli się na trzy etapy:
  1. Sympatyk – formacja początkowa
  2. Kandydat – formacja do Przymierza
  3. Członek – formacja stała
Można pozostać na jednym z trzech etapów, nie przechodząc dalej (np. można przez całe życie być sympatykiem wspólnoty). Sympatycy to wszyscy ci, którzy w sposób całkowicie dobrowolny, bez zobowiązań korzystają ze spotkań otwartych. Czas bycia sympatykiem to czas, poznawania Wspólnoty, jej charyzmatu i podejmowania decyzji wzrastania w niej.

Kandydaci to ci, którzy wchodzą w formację Wspólnoty. Może nim zostać osoba, która:
  1. jest minimum po jednym kursie SNE (Nowe Życie, Eureka lub Wspólna Droga)
  2. uczestniczy w spotkaniach formacyjnych
Kandydaci Wspólnoty uczestniczą w dodatkowych spotkaniach w małych grupach domowych (dotyczy to tylko uczestników spotkań otwartych). Zaleca się w czasie trwania kandydatury przeżywania od jednego do trzech nowych kursów SNE na rok. Zaleca się także wszystkim kandydatom cotygodniową adorację Najświętszego Sakramentu. Kandydaci mają już głos czynny i bierny we Wspólnocie (czyli mogą wybierać i być wybierani na funkcje we Wspólnocie). Formacja na tym etapie trwa 4 lata. Członkami Wspólnoty są osoby, które przeszły 4 lata formacji kandydackiej i pragnąc dalej rozwijać się w charyzmacie Wspólnoty wstępują w Przymierze. Przymierze jest stałym wejściem we Wspólnotę, po to, żeby nie iść samemu drogą Jezusowego uczniostwa, ale razem z braćmi i siostrami ze Wspólnoty wspierać się oraz ewangelizować. Członkowie dalej spotykają się w małych grupach domowych.

Pragniemy zaprosić Cię do naszej Wspólnoty

Przyjdź i zatroszcz się o swoją wiarę.