UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SPOTKANIA !!! WYJĄTKOWO NASTĘPNE SPOTKANIE W CZWARTY WTOREK MIESIĄCA, TJ. 22.10.2019 godz. 18:30

"Bóg jest dla nas ucieczką i mocą: łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach."
Ps 46, 2
...